Polidea

Polideę założyliśmy w 2009 jako studio deweloperskie dostarczające produkty cyfrowe i usługi w chmurze. Pracował w niej zespół doświadczonych inżynierów oprogramowania, testerów i kierowników projektów. Działając na styku biznesu i technologii, Polidea dostarczała kompleksowe rozwiązania cyfrowe, współpracując z klientami z całego świata w obszarach opieki zdrowotnej, fintech, elektroniki użytkowej. Dzięki aplikacjom mobilnym, wbudowanemu oprogramowaniu i rozwiązaniom chmurowym Polidea tworzyła produkty, które poprawiają jakość życia ludzi i firm.

Miałem zaszczyt służyć jako prezes Polidei przez pierwsze 7 lat jej istnienia. Następnie byłem przewodniczącym Rady Nadzorczej.

Polidea została przejęta przez Snowflake w lutym 2021.

Artykuły i przemyślenia

Poniżej zebrane zostały artykuły, wywiady i przemyślenia dotyczące Polidei:

Ewolucja strony www:

2021:

2016:

2013: